Light Steel Frame Technologie

LSF-Technologie

Botau Construction leidt bouwprojecten overeenkomstig het innovatieve Light Steel Frame (LSF) design. Het LSF-bouwsysteem is volledig gebaseerd op droge bouw met uitzondering van de fundering. Dit systeem kan gebruikt worden om grootschalige bouwprojecten van stabiele kwaliteit tot stand te brengen. Het LSF-bouwsysteem is een hoog gestandaardiseerd concept geleid door CAD/CAM-software en computerapplicaties. Botau heeft een van de meest geavanceerde technologieën in deze industrie ontwikkeld. Wij maken gebruik van geavanceerde engineerings- en fabricagetechnieken in onze dagelijkse operaties en blijven verantwoordelijk voor de software-ondersteuning en projectengineering.

Oplossingen die LSF biedt

De LSF-bouwtechniek is populair door:

  • hoog niveau van efficiëntie en precisie (ten gevolge van de prefab-techniek);
  • hoge waarde van industrialisering (kan toegepast worden voor massafabricage en bouw);
  • hoge kwaliteitsstandaard (ten gevolge van hoge structurele stabiliteit);
  • energie-efficiëntie (eenvoudig handhaven van gewenste temperatuur; vloer, dak en wanden zijn geïsoleerd);
  • korte constructieperiode (minder dan 60% bouwtijd dan de traditionele methode);
  • gebruiks- en milieuvriendelijkheid (eenvoudig te assembleren, minder vervuiling en 100% recyclebaar);
  • lichte dode belasting (minder fundering en logistieke eisen ten gevolge van het lichte gewicht);
  • overall kostenrendement.

Contact ons

Deimond Nasiri

Directeur Constructie

d.nasiri@botau.nl

+31 182 638354

Stuur een bericht

Modulaire Bouwmethode

LSF-technologie stelt ons in staat om bouwprojecten uit te voeren die gebaseerd zijn op de modulaire bouwmethode. Het modulair bouwen is een constructiemethode die bestaat uit meervoudige onderdelen, genaamd modulaire componenten. Deze componenten zijn prefab-onderdelen die op de fundering geplaatst kunnen worden.

De modules kunnen in verschillende posities geconfigureerd worden. Zodoende is het mogelijk een brede variëteit aan huizen te construeren. De modulaire gebouwen hebben verschillende plattegronden en gevels, maar zijn alle uit dezelfde elementen opgebouwd. Met deze constructiemethode is het mogelijk om aan speciale behoeften, locaties of een specifiek budget te voldoen.

Light Steel Frame Technologie