Missie en kernwaarden

Botau wil met haar technische know-how een bijdrage leveren aan de effectiviteit en duurzaamheid van werkprocessen van haar klanten. Daarnaast wil Botau een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de samenleving door het (mee)ontwikkelen en realiseren van duurzame en innovatieve projecten.

Precisie, klantgerichtheid en sociale betrokkenheid

Onze kernwaarden zijn precisie, klantgerichtheid en sociale betrokkenheid. Deze kernwaarden staan centraal in onze turn-key projecten en zijn gebaseerd op bovenstaande missie. Wij realiseren onze activiteiten altijd vanuit onze missie en kernwaarden.

Moraliteit en duurzaamheid

We hebben onze reputatie niet alleen opgebouwd op basis van professionaliteit, maar ook door onze inzet voor moraliteit en duurzaamheid. Alle activiteiten van Botau worden daarom ontwikkeld met extra toewijding om negatieve sociale en milieueffecten te verminderen.

We zijn ons ervan bewust dat onze huidige industriële en zakelijke beslissingen op de lange termijn gevolgen zullen hebben voor zowel de kwetsbare groepen van nu als de volgende generaties. Daarom verzekeren we al onze partners en klanten om onze gedeelde menselijke zorgen en overtuigingen te vertegenwoordigen.

laten we samenwerken
Missie en visie