Circulair MKB-netwerk bezoekt Botau

Het circulair MKB-netwerk van de provincie Zuid-Holland heeft op 26 oktober kennis gemaakt met het productieproces van Botau Engineering & Construction. Dit maakbedrijf pur sang bouwt machines, maakt machineonderdelen en zorgt dat bestaande machines weer als nieuw worden. Dit doen ze allemaal door actief na te denken over duurzame energiebesparing en circulariteit.

Zuid-Holland heeft een uitgebreide maakindustrie met meer dan 10.000 midden-kleinbedrijven (MKB). Hoge energiekosten, grondstoffen schaarste en strengere milieueisen zorgen echter voor onzekerheid in de sector. Het her- en langer gebruiken van grondstoffen helpt om toekomstbestendig te blijven. Er zijn al veel oplossingen beschikbaar voor bedrijven, maar een passende oplossing vinden blijkt voor veel bedrijven vaak nog een uitdaging. De provincie Zuid-Holland gaat haar maakbedrijven helpen door bestaand aanbod beter op elkaar af te stemmen. De eerste stappen zijn daarin gezet met een netwerk MKB-maakindustrie en het versnellingsteam dat ondernemers ondersteunt.

Uit gesprekken met ondernemers en regionale partijen hebben we geleerd dat er veel behoefte is aan kennis over het her- en langer gebruiken van grondstoffen, oftewel circulariteit. Daarom is het circulair MKB-netwerk gestart. In dit MKB-netwerk willen we als provincie samen met andere regionale partijen leren hoe het aanbod voor MKB beter kan worden ingericht.

Tegelijkertijd wordt de komende tijd een versnellingsteam gericht op metaalbedrijven gestart. Dit team helpt ondernemers vraaggericht, met het inrichten van hun bedrijf om grondstoffen te besparen en de levensduur van producten en materialen te verlengen. Aan hand van de meest recente kennis en ervaring, helpen we bedrijven in de maakindustrie op weg met het implementeren van circulariteit in hun bedrijf.

Praktijkvoorbeeld maakbedrijf Botau
Naast het delen van bestaande kennis, zoeken we ook naar nieuwe kennis. Bijvoorbeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zo is de kerngroep van het netwerk donderdag 26 oktober op pad gegaan om te leren van het productieproces bij maakbedrijf Botau. Dit maakbedrijf pur sang bouwt machines, maakt machineonderdelen en zorgt dat bestaande machines weer als nieuw worden. Dit doen ze allemaal door actief na te denken over duurzame energiebesparing en circulariteit. Dankzij de focus op digitalisering en efficiënt gebruik van materialen worden grondstoffen bespaard. De leden gingen in gesprek over hoe bedrijven als Botau (als opmars voor andere mkb-bedrijven in Zuid-Holland) beter gefaciliteerd kunnen worden in circulair werken!

Bron:
Provincie Zuid-Holland

Circulair MKB-netwerk bezoekt Botau